Artikelen over: Release notes & updates
Dit artikel is ook beschikbaar in:

Release notes SpendControl

Release 2 juli '24 (v3.12.0)HighlightsSlimme omschrijving gevuld door OCR

Het omschrijvingsveld kan nu automatisch worden gevuld met OCR-gegevens:

Factuurnummer
Relatie
Aankoopdatum
Vervaldatum
Bedrag
Valuta

Het Klippa support team kan de omschrijving voor jullie configureren als "relatie - factuurnummer", wat resulteert in "Ziggo Netherlands B.V. - 517291428-00" als omschrijving. Je kunt de automatisch aangemaakte omschrijving altijd nog zelf aanpassen. Neem contact met ons op via de chat als je een slimme omschrijving wil instellen, zodat we dit voor je kunnen configureren.

Automatisch boeken van facturen

We ondersteunen nu het automatisch boeken van facturen. Facturen kunnen automatisch worden geboekt als alle velden zijn ingevuld en het "te splitsen" bedrag nul is. Deze functie is vooral handig als je je boekingsregels reeds opslaat voor goedkeuring. Jouw boeking wordt dan automatisch geboekt zodra de factuur volledig is goedgekeurd. Neem contact met ons op via de chat als gebruik wil maken van het automatisch boeken van facturen.

Datev Unternehmen Online koppeling

We koppeling nu met Datev Unternehmen Online. In dit artikel wordt beschreven hoe je verbinding kunt leggen. Neem contact met ons op via de chat als je geïnteresseerd bent in deze koppeling.

In-app updates

We hebben een nieuw icoon toegevoegd aan de rechterbovenhoek (megafoon), waar we nieuwe productverbeteringen zullen communiceren. Voor grote updates die impact hebben op jouw manier van werken, tonen we voortaan een informatiebalk bovenaan je scherm zodat je nooit meer belangrijke updates mist.

Volledige lijst met productverbeteringenVoor alle gebruikers

Je kunt nu een opmerking toevoegen aan read-only transacties, waardoor altijd nog even een opmerking kunt toevoegen (met uitzondering van geboekte of verwerkte transacties).
We hebben het aantal toegestane transacties per PDF-export beperkt tot 1.000 om time-outs te voorkomen. Je kunt ervoor kiezen om afbeeldingen niet mee te exporteren om een onbeperkt aantal transacties te kunnen exporteren.
Productverbeteringen worden nu gecommuniceerd in de webapplicatie via het megafoon icoon rechtsboven of via een banner boven aan je scherm bij grote updates.

Voor indieners

Als je declaratierapporten gebruikt, kun je nu naar al losse declaraties navigeren. Hier vind je declaraties die uit een rapport zijn gehaald of zijn ingediend voordat je rapporten gebruikte.
De suggestie op basis van historie van de categorie is stricter, om te voorkomen dat verkeerde categorieën worden voorgesteld. Binnen de laatste 5 transacties moeten alle transacties dezelfde categorie hebben voordat we deze voorstellen.

Voor goedkeurders

Als je declaratierapporten goedkeurt, linken de e-mailherinneringen je nu rechtstreeks naar de juiste dashboards en geven ze het aantal declaraties in je to-do lijst die je aandacht behoeven correct weer.

Voor finance gebruikers

Het veld omschrijving kan nu automatisch worden ingevuld met OCR-gegevens.
Automatisch boeken van facturen, waarbij een factuur automatisch wordt geboekt als alle verplichte velden zijn ingevuld en het "te splitsen" bedrag nul is.
Als een transactie een categorie waarop een btw-code met nul procent is ingesteld, stellen we nu één boekingsregel met BTW nul procent voor, ook als de OCR meerdere BTW-regels op de factuur heeft herkend.
Voor Exact Online filteren we nu de boekhoudrelaties uit de lijst met een verlopen einddatum.
We hebben extra beveiligingsmechanismen toegevoegd om dubbele boekingen te voorkomen en te detecteren.
Voor gebruikers van declaratierapporten hebben we een link toegevoegd naar alle losse declaraties, zodat je toegang hebt tot je volledige declaratie archief in SpendControl.
Klippa kaarttransacties (Pliant) voor pre-fund kaarten worden nu elke maand gegroepeerd in een kaartrapport, zodat kaarthouders hun rapporten maandelijks kunnen indienen.

Voor beheerders

We integreren nu met het Duitse boekhoudpakket Datev Unternehmen Online.
We kunnen nu flexibel instellen wanneer je bijlagen mag bekijken en bewerken. Ook kunnen we het toevoegen van een bijlage verplicht maken. Neem contact op met ons supportteam via de chat als je wil wijzigen wie bijlagen kan zien of wijzigen, of de bijlage verplicht wil maken.
Het is nu mogelijk om een integratie die je niet meer gebruikt te archiveren, zodat deze niet meer geselecteerd kan worden bij het boeken, maar je nog wel de boekhoudgegevens van eerdere boekingen kunt bekijken. Nadat je een integratie hebt gearchiveerd, kun je ook besluiten om de integratie volledig te ontkoppelen.
Export boekhoudintegratie: je kunt nu een maximale lengte van de boekingsomschrijving instellen bij je koppeling instellingen in de zakelijke instellingen.

Overige verbeteringen & fixes

Export boekhoudintegratie: je kan nu het aantal boekingsregels, een teller van het aantal boekingen en het factuurnummer van een declaratie binnen een rapport exporteren.
Bedrag, btw en leveranciersvelden worden nu correct getoond op het tabblad boekingen in het boekhoudintegratie menu.
Je kunt nu dimensies verwijderen in het boekhoudintegratie menu.
Je kan nu sorteren op boekhouding in het boekhoudintegratie menu.
Als je een koppeling loskoppelt in een parent company, wordt de koppeling in de subcompany nu automatisch gearchiveerd.
De Klippa bedrijfskaart (Pliant) gebruikers worden nu automatisch in de juiste groep gezet voor toegang tot de juiste kaart.
Het land veld is nu vertaald vanuit het Engels naar andere talen.
Het valuta wisselen veld kan nu gewoon worden gebruikt als het bedrag veld read-only is.
Als je gebruikt maakt van het "fooi" veld in combinatie met valuta wisselen, voegen we nu de fooi toe aan het omgerekende bedrag.
Als bedrag exclusief fooi verplicht is gesteld, dwingen we dat nu ook daadwerkelijk af wanneer wordt een transactie wordt opgeslagen.
Sorteren op financieel type in het dashboard is nu mogelijk.
Fix vastlopende exports bij exporteren in UBL formaat.
Fix correct tonen van wie er heeft goedgekeurd als je je muis over een goedgekeurd status houdt, bij transacties waarbij slechts 1 van bijvoorbeeld 3 goedkeuringen nodig waren.
Vismanet: vestigingsveld wordt nu altijd correct ingevuld.
Fix dat geselecteerde facturen niet overeenkwamen met de daadwerkelijke selectie na het wijzigen van de status in het dashboard.
Fix exports template rapporten kan nu worden geslecteerd worden.
Fix aankoopdatum vaste vergoeding kon niet worden gewijzigd na opslaan.

30.05.2024 ReleaseNieuwe functionaliteit & verbeteringen

We ondersteunen nu American Express afschriften in de nieuwe Kaartrapport module
Filter op betaalmethode bij het automatisch matchen van bonnen aan kaarttransacties in de nieuwe creditcard rapport module
Herinneringsmails om facturen of declaraties te keuren leiden je nu direct naar de juiste dashboards
Je kan de verhouding tussen de bijlage links en de velden links zelf aanpassen in het transactie bewerk scherm door vanuit het midden naar rechts of naar links te slepen.
Je kunt nu snel in bulk alle kolommen selecteren en deselecteren bij het creëren van een export of export template.
De duplicatenherkenning wordt nu direct getoond nadat je een bestand / foto hebt geüpload in SpendControl (in plaats van na opslaan) en neemt nu ook nog niet ingediende transacties mee in de vergelijking.
Je kan nu bijlages toevoegen aan een CO2-mobiliteitsregistratie (Nederlandse wetgeving)

Integraties

Exact Globe: we hebben de nachtelijke caching van boekhoudgegevens verbeterd, waardoor structurele snelheidsproblemen van Globe-klanten nu zijn opgelost.
Netsuite: ondersteuning voor SuiteTax
Informer: je kan nu een standaard valuta instellen om verkeerde boekingen te voorkomen bij boekingen in een afwijkende valuta van jouw standaard valuta.
AFAS: boekingen met meerdere bijlagen nu correct weergeven in AFAS
AFAS: we verwijderen nu speciale tekens uit de bestandsnaam (die door AFAS wordt gegenereerd op basis van het SpendControl factuurnummer), zodat je facturen kunt boeken met speciale tekens in het factuurnummer

Fixes

Beveiligingsupdates zoals extra content security headers & extra server-side validatie
Declaraties die worden doorgestuurd via e-mail worden nu enkel nog in een declaratiescherm getoond waar de indiener middels diens groepen ook daadwerkelijk toegang toe heeft
We beperken nu de grootte van PDF's exports, om te voorkomen dat exports lang blijven hangen
We hebben foutieve linkjes gefixt in de Duitse factuur- en declaratie herinneringsemails
Het toevoegen van een nieuwe boekingsregel met een “exclusieve” btw-code werkt nu correct
De boekingsvervaldatum kan nu ook worden geëxporteerd voor klanten die exporteren via "Integratie boekhouding"
We wijzigen nu automatisch de wisselkoers als de datum van de transactie wordt gewijzigd
Het downloaden van afbeeldingen van transacties vanuit jouw dashboard werkt nu weer correct.

03.05.2024 Release *

Wat is nieuw?
De ondersteuning voor ING-afschriften in de nieuwe creditcardmodule.
Automatisch matchen van opgeslagen creditcard bonnen met kaarttransacties.
De ondersteuning van kredietlijnen in een XML export template.
Een nieuw ontwerp voor het menu.
Inactieve items worden niet meer getoond in de boekingsregel.
De mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen bij het indienen van declaraties en facturen.
Gebruikers met een factuur indiener rol zien nu alleen incomplete facturen in hun To Do als ze de eigenaar van de factuur zijn.
Alleen actieve bedrijven worden getoond in het dropdown menu van subbedrijven.
De boekingsdatum is toegevoegd aan de integratie boekhouding & Xero.
Het is nu mogelijk om meerdere statussen en administraties te selecteren in de filteropties.
Het 'land' veld wordt automatisch ingevuld door de OCR.
Het is nu mogelijk om de informatie in de integratie boekhouding te verwijderen.
Een doorverwijs en verdien 1.000 euro knop is toegevoegd aan de interface.
SAP Business by Design: G-account ondersteuning.
Netsuite: Ondersteuning voor SuiteTax met een aangepast script.
Exact Globe: Verbeterde caching.


09.04.2024 Release *

Wat is nieuw?
De CO2-mobiliteitsregistratie functie.
De optie om door declaraties/facturen te navigeren met de pijlen linksboven.
Een instelling voor gebruikers met een finance rol in de persoonlijke instellingen om te kiezen om te navigeren naar de volgende a. taak of b. transactie.
Wanneer de laatste goedkeurder ook een finance rol heeft, ziet deze gebruiker ook direct alle boekingsvelden voor efficiëntie.
De knop voor 'valuta wisselen' kan nu worden uitgeschakeld.
Acties die worden uitgevoerd met een delegatiefunctie worden nu gelogd en getoond in de audit trail.
De betalingsconditie wordt getoond bij het boeken van een rapport.


12.03.2024 Release

Wat is nieuw?

Een nieuw ontwerp voor het koppelen van de opgeslagen bonnen aan creditcardtransacties.
Implementatie van de functie waarbij de declaratie indiener pas een kaartrapport mag indienen als alle transacties een gekoppelde bon hebben.
Een zoekoptie in het dashboard voor opgeslagen bonnen.
Sorteren + standaard sorteren op aanmaakdatum is toegevoegd aan het dashboard voor opgeslagen bonnen.
Bij gebruik van de human review module worden de ingevoerde waarden niet langer overschreven door suggesties.
Het relatie veld is aangepast waardoor de snelheid van het platform is verbeterd.
De optie aankoopbedrag exclusief btw is toegevoegd als exportmogelijkheid.
Declaratie indieners hebben nu de mogelijkheid om declaraties in te dienen voor een andere gebruiker met een declaratie indien rol.
Bij het verwijderen van een factuur word je nu doorgestuurd naar de volgende factuur als de optie 'doorgaan naar volgende' is ingeschakeld.
De drag-and-drop interface is verbeterd.
Bij het toevoegen van een extra locatie aan een ritdeclaratie wordt de extra locatie nu aan het einde van de route geplaatst in plaats van in het midden.
Er is een verwijderknop toegevoegd voor bijlages bij declaraties binnen een rapport.
Een declaratie indiener ontvangt nu meldingen wanneer de status van een ingediende bon verandert.
AFAS: Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier in Klippa is de optie toegevoegd om een IBAN-nummer in te vullen.
VismaNet: Categorie boekingssuggesties zijn toegevoegd voor de nieuwe Visma integratie.
Rapport suggesties zijn toegevoegd voor de nieuwe Visma & QuickBooks integraties.
Het automatisch aanmaken van relatie wanneer er geen relatie gevonden kan worden is toegevoegd voor de nieuwe Visma & QuickBooks integraties.
Mobiele app: Je kan nu pas je declaratie indienen nadat de OCR herkenning is afgerond, om fouten te voorkomen.
Mobiele app: Na het intrekken van een declaratie kan je nu direct velden aanpassen en opnieuw indienen.
Mobiele app: Kaart rapport module: verbeterde gebruikerservaring bij het koppelen van bonnen aan kaarttransacties.


09.02.2024 Release

Wat is nieuw?
Een vernieuwde koppeling met Visma.net en Quickbooks.
Een map 'opgeslagen bonnen' in het menu om je creditcard bonnen op te slaan voordat het creditcard afschrift geüpload is.
Het 'vervaldatum' veld voor facturen wordt nu automatisch ingevuld door onze OCR.
De leverancier wordt nu getoond in het dashboard bij het gebruiken van de rapporten module.
Wanneer het totaalbedrag van een bon wordt gewijzigd terwijl de valuta is gewisseld, dan wordt er een waarschuwing gegeven.
AFAS: De omschrijving van de boekingsregel wordt nu ook meegegeven tijdens het boeken naar AFAS.
Meerdere bug fixes.


12.01.2024 Release

Wat is nieuw?
De mogelijkheid om de vervaldatum te exporteren.
Het schalen van pickers (bijvoorbeeld bij het indienen van een ritdeclaratie op een kleiner scherm).
Minox: de mogelijkheid om de controle op de standaard btw-code voor grootboekrekeningen & leveranciers in Minox uit te schakelen.


22.12.2023 Release

Wat is nieuw?
Visma.net: Een verbeterde versie van de Visma.net integratie waarbij de logica van Visma.net is meegenomen in Klippa.
Xero: Undo methode: Dit voorkomt dubbele boekingen naar Xero bij een foutmelding in de API.
Spaanse compliance module.
Fooi functie: er is een extra veld 'fooi bedrag' toegevoegd. Dit telt op bij het totaalbedrag en wordt herkend door OCR en kan worden meegenomen in de export.
De mogelijkheid om boekingsregels voor declaraties te tonen tijdens het goedkeuringsproces.
De mogelijkheid om een valuta in te stellen per declaratie rapport wanneer de valuta niet is ingesteld op de administratie.
Een waarschuwing wanneer het totaalbedrag van een bon afwijkt van de wisselkoers.
De mogelijkheid voor finance gebruikers om facturen die in een autorisatie flow staan op incompleet te zetten om wijzigingen aan te brengen.
De uitklapopties in de boekingsregels bewegen niet meer als je er met de muis overheen gaat.
Lokalisatie van getallen in de dashboards (bijvoorbeeld € 10,10 voor NL en €10,10 voor EN).
De btw-percentages en het account nummer veld zijn toegevoegd aan de exportopties.


15.11.2023 Release

Wat is nieuw?
Het veld 'vervaldatum' is toegevoegd in de module factuurverwerking. Dit veld wordt automatisch ingevuld door de OCR. Daarnaast is het mogelijk om het veld te tonen in het dashboard 'verwerk facturen' en hierop te filteren en te sorteren.
Afgewezen facturen worden nu getoond in de To Do lijst van gebruikers met een finance rol en/of bij de factuurindiener (als de factuur ingediend is via Klippa).
Afgewezen facturen kunnen worden opgeslagen, gearchiveerd of opnieuw worden ingediend. Gearchiveerde facturen kunnen daarnaast opnieuw geopend worden.
De module impersonatie: gebruikers kunnen andere gebruikers het recht geven om acties in Klippa namens hen uit te voeren.
De OCR module 'accuraat'.


18.10.2023 Release

Wat is nieuw?
Exact Online UK is toegevoegd als nieuwe integratie.
AFAS: De foutmelding omtrent een bestandsnaam met ongeldige tekens is verbeterd.
SAPbyDesign: Een beter logboek omtrent de foutmeldingen van SAPbyDesign is toegevoegd.
Het account nummer veld is toegevoegd aan onze nieuwe interface.
De mogelijkheid om een incomplete factuur opnieuw in te dienen is toegevoegd aan onze nieuwe interface.


27.07.2023 Release

Wat is nieuw?
Nieuwe versie van de mobiele app voor iOS en Android (3.12).
AFAS: De integratie met AFAS biedt nu de mogelijkheid voor het boeken zonder btw-code.
De mogelijkheid om e-mail notificaties per uur in te stellen.
De mogelijkheid om te filteren op niet ingediende creditcard uitgaven in de rapporten module.
Automatische e-mails bij het goedkeuren van declaraties & facturen zijn nu gebundeld in één e-mail.
Klippa-suggesties (die bovenaan je schermen staan) zijn veranderd zodat velden minder afhankelijk van elkaar zijn (een administratie suggestie heeft bijvoorbeeld geen invloed op de categorie suggestie), waardoor de suggestie logica efficiënter is voor de gebruikers.


05.07.2023 Release

Wat is nieuw?
AFAS: De integratie met AFAS biedt nu de mogelijkheid voor het gebruik van betalingscondities.
AFAS: De integratie met AFAS biedt nu de mogelijkheid voor het toevoegen van boekhoudrelaties in Klippa.
Odoo: De integratie met Odoo biedt nu ondersteuning voor Odoo versie 16.
Netsuite: De integratie met Netsuite biedt nu de mogelijkheid voor het gebruik van betalingscondities.
Wanneer een nieuwe boekhoudrelatie wordt toegevoegd in Klippa, wordt het veld standaard ingesteld op 'organisatie' in plaats van 'persoon'.


03.05.2023 Release

Wat is nieuw?
AFAS: De integratie met AFAS biedt nu de mogelijkheid voor het gebruik van transitorisch boeken.
Odoo: De integratie met Odoo biedt nu de mogelijkheid voor het gebruik van meerdere administraties.
QuickBooks: De integratie met QuickBooks biedt nu de mogelijkheid voor het aanmaken van een nieuwe relatie tijdens het boeken.

13.04.2023 Release

Wat is nieuw?
De mogelijkheid om de boekingsdatum van een rapport in te stellen op rapport niveau.
De mogelijkheid om rapporten te exporteren in XLSX, CSV en PDF.
De submanager rol & het "is manager van" veld zijn verwijderd uit het gebruikersprofiel. Dit is vervangen door het gebruik van autorisatie flows en bedrijfsregels.
Rapport notificaties worden nu per rapport verstuurd, in plaats van per declaratie.
Declaraties binnen een rapport worden nu ook gemarkeerd als geboekt.
Inzicht in groepen waarin de gebruikers zitten. Dit is zichtbaar onder instellingen - zakelijk - gebruikers.
De mogelijkheid voor Exact globe nightly caching.
De functies valuta, btw & mijlen zijn nu beschikbaar voor Klippa Pro gebruikers onder instellingen - persoonlijk.


09.03.2023 Release

Wat is nieuw?
Filter categorieën op geselecteerde administratie. We tonen nu alleen categorieën die overeenkomen met de geselecteerde administratie, tenzij in de categorie instellingen geen verdeling is ingesteld.
Sorteren op basis van x-as voor het inzichten dashboard.
Pro gebruikers kunnen nu hun kilometer vergoeding instellen in persoonlijke instellingen.
Pro gebruikers kunnen nu hun Klippa e-mail adres bekijken onder de persoonlijke instellingen.
Exact Online: Undo methode: Dit voorkomt dubbele boekingen naar Exact Online bij een foutmelding in de API.
Quickbooks US & UK is toegevoegd als nieuwe integratie.

09.02.2023 Release

Wat is nieuw?
De zakelijke statistieken pagina is vernieuwd. De pagina bevat nu meer inzichten in de uitgaven en de voortgang van goedkeuringen. Deze pagina is alleen zichtbaar voor finance & admin gebruikers.
Verbeterde suggesties bij facturen die zijn ingediend via de mail.
Een controle of het door de OCR/gebruiker ingevoerde BTW percentage overeenkomt met de BTW percentage in de boekingsregels. Een uitzondering hierop is de geschiedenis suggestie BTW code 0%.
Volledig gescheiden boekingsvoorstellen voor facturen en declaraties.
De waarschuwing voor een dubbele declaratie/factuur verdwijnt nu alleen wanneer een transactie is goedgekeurd & geboekt, en/of verwerkt.
Incomplete en afgewezen declaraties worden uitgesloten voor het matchen aan een creditcard statement.
Wanneer een nieuwe boekhoudrelatie wordt geselecteerd, wordt ook de betalingsmethode gereset.
Wanneer een integratie wordt verwijderd, wordt deze ook niet meer getoond in nieuwe boekingsvoorstellen.
Wanneer er gewisseld wordt tussen een koppeling in de boekingsweergave worden alle boekingsvelden gewist.
De mogelijkheid voor het filteren op datum in de rapportenmodule.
Minox: Undo methode. Dit voorkomt dubbele boekingen naar Minox bij een foutmelding in de API.
Exact Online: De mogelijkheid voor het zoeken op code bij het gebruik van de functie: relation autocomplete search.


11.01.2023 Release

Wat is nieuw?
De mogelijkheid om de notificatiefrequentie apart in te stellen voor goedkeurders en finance gebruikers.
Declaraties worden elke nacht gematcht aan creditcard statements. Voorheen werden de declaraties eenmalig gematcht na het uploaden van het statement.
De 'integratie boekhouding' export velden zijn uitgebreid met: totaal boekingsbedrag inc. BTW, exc. BTW en totaal boekingsbedrag BTW
De mogelijkheid voor het instellen van een automatische export is uitgebreid. Voorheen kon de export frequency worden ingesteld op wekelijks, dit is uitgebreid naar maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.

Bijgewerkt op: 02/07/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!